תוספת בניה ושינויים פנימיים בדירת גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5540

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה ושינויים פנימיים בדירת גג
מספר: תא/ 05/ 5540
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה ושינויים פנימיים בדירת גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובבלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6107חלק420
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601416/02/2006