תוספת בניה לבית מגורים קיים שטח עיקרי 55.60 מ"ר +פרגולה בשטח 29.8 מ"ר +עבודות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 319/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה לבית מגורים קיים שטח עיקרי 55.60 מ"ר +פרגולה בשטח 29.8 מ"ר +עבודות
מספר: 319/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה לבית מגורים קיים : שטח עיקרי 55.60מ"ר + פרגולה בשטח 29.8 מ"ר + עבודות הריס (חדר בשטח 20.71 מ"ר לפי היתר מס' 20040309 ) עבור משפחת שמרוני אמיר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19005חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008805/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008415/03/2011