תוספת בניה לבית מגורים -רחוב מסעוד אלפסי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת בניה לבית מגורים -רחוב מסעוד אלפסי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה לעזור לפתרון בעיה, למשפחות ברוכות ילדים
כתוספת בניה בצד האחורי וע"י כך הגדלת אחוזי בניה
והקטנת קו בניין בהתאם למפורט:
א. הגדלת אחוז תכנית מ- % 39 ל- 66 בכול קומה.
סה"כ מוצע תוספת 35 מ"ר.
ב. הקטנה קו בנין אחורי מ- 5.0 ל- 9.0 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2143. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1982
החלטה בדיון באישור תכנית15/02/1982
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 16. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/1981תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1981
קבלת תכנית05/06/1981