תוספת בניה לבנין מאושר, תוספות 3 קומות, סה"כ 10 יח"ד, שכונת קטמן, רחל אמנו 36

תוכנית 11175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה לבנין מאושר, תוספות 3 קומות, סה"כ 10 יח"ד, שכונת קטמן, רחל אמנו 36
מספר: 11175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
2. מהות התכנית : תוספת בניה לבנין מאושר .
3. קביעת בינוי לתוספת 3 קומות בניה בשטח החלקה בהתאם לנספח הבינוי.
4. תוספת שטח כ- 1169 מ"ר , מתוכם 964 שטח עיקרי וקביעת שטחי הבניה המירביים במגרש לכ- 2360 מ"ר מתוכם שטחים עיקריים כ- 1600 מ"ר ועוד 760 מ"ר שטחי שירות.
5. שינוי קווי בנין, קביעת קוי בנין מירביים לתוספות הבניה, כאמור וכמסומן בנספח הבינוי.
6. קביעת מס' יחידות הדיור המירבי ל- 10 יחידות דיור מתוכם 4 מאושרות ו- 6 נוספות.
7. הגדלת מס' הקומות המירבי מ- 3 קומות מעל קומת מרתף ל- 6 קומות מעל קומת מרתף.
8. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
9. קביעת הוראות בדבר שימוש לחניה פרטית בתחום המגרש, וקביעת קו בנין לחניה מקורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרחל אמנו

תיאור המיקום:
שכונת קטמון,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/155 - 220/115
לבין קואורדינטות רוחב 630/215 - 630/180
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30007חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2878תכנית שמור למושבה היוונית וקטמון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 297. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/06/2005
קבלת תכנית10/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200601522/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005