תוספת בניה למועדון צופים

תוכנית 2/ 03/ 133/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת בניה למועדון צופים
מספר: 2/ 03/ 133/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור וחלוקתו בהתאם לתקנון הבניה. (תוספת בניה למועדון הצופים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40026חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/1983
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1982תאריך פרסום: 09/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2897. עמוד: 2950. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1982. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1982
קבלת תכנית21/03/1982