תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת 3 יח"ד חדשות- שכ' בית צפפא

תוכנית 5261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת 3 יח"ד חדשות- שכ' בית צפפא
מספר: 5261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הכשרת חריגות בניה.
2. שינוי יעוד החלק המערבי של החלקה משטח נוף פתוח לאזור מגורים 5 מיוחד.
3. קביעת בינוי עבור תוספת חדשה לבנין קיים.
4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 395.00 מ"ר שטחים עיקריים.
5. קביעת קווי בנין .
6. תוספת של 3 יחידות דיור.
7. הגדלת מספר הקומות מקומה אחת ל- 2 קומות מעל מפלס 0.00
8.קביעת שימוש במגרש למגורים.
9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
10. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
11. קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים ומדרגות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבית צפפה

תיאור המיקום:
שכונת בית צפפה, רח' אלנהדה .
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין 219/225 לבין 219/300
רוחב בין 628/025 לבין 628/100
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30280חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3801תכנון מתחם בבית צפפאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 58765. עמוד: 823. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 209. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2003
קבלת תכנית03/02/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה