תוספת בניה מבוקרת והתווית כבישים, נצרת

תוכנית ג/ 8947

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת בניה מבוקרת והתווית כבישים, נצרת
מספר: ג/ 8947
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון קטע אורבני המותחם בתשריט בקו כחול רצוף,
וקביעת הוראות חדשות שתאפשרנה ביצוע תוספות
בניה מבוקרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16543חלק708, 112
16544חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1999תאריך פרסום: 26/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4798. עמוד: 5401. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1997תאריך פרסום: 11/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4567. עמוד: 5517. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1995
קבלת תכנית21/09/1995