תוספת בניה על מבנה קיים והגדלת מס' יח"ד, מקור ברוך, בין רחובות רש"י פינת מירון

תוכנית 11180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה על מבנה קיים והגדלת מס' יח"ד, מקור ברוך, בין רחובות רש"י פינת מירון
מספר: 11180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : תוספת בניה על מבנה קיים והגדלת מס' יח"ד.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 4 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת בינוי עבור תוספת שתי קומות לשם תוספת 20 יח"ד חדשות מעל 29 יח"ד קיימות בבנין .
4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 2296 מ"ר, מהם 1614 מ"ר שטחים עיקריים ו- 682 מ"ר שטחי שרות.
5. הגדלת מספר הקומות מ- 3 ל- 5 קומות וגג רעפים.
6. שינוי קווי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
9. קביעת הוראות בגין בניין וגדרות להריסה.
10. קביעת שימושים עבור בנין מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמירון, רש"י

תיאור המיקום:
שכונת מקור ברוך, מתחם בין רחובות רש"י פינת מירון
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 220/275 - לבין 220/200
רוחב בין 632/850 - לבין 632/775
בקרקע רשומה ולא מוסדרת .
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30069חלק225
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4006השלמת קומה שלישית - רח' רש"י.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 199. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה22/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/10/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/05/2005
קבלת תכנית21/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה