תוספת בניה - יציאה לגג

בקשה ועדה מקומית 3623/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה - יציאה לגג
מספר: 3623/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה בקומה: גג, לאחור, בשטח של 16 מ"ר.
אישור מצב קיים.
הפיכת שטח שרות במרתף לשטח עיקרי - עפ"י תב"ע חדשה.
המקום משמש כיום לשרות בהיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטולקובסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק300
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5826/07/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007