תוספת בניה - כפר יונה פטור מהסדר חניה

בקשה ועדה מקומית 3555/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה - כפר יונה פטור מהסדר חניה
מספר: 3555/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומת קרקע + ראשונה + מרתף לחזית לאחור לצד בשטח של 190.51 מ"ר כולל קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוכפר יונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6789חלק34
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004