תוספת בניה - רחוב אלפסי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת בניה - רחוב אלפסי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאיזור מגורים ג' 4 קומות וקביעת קוי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. עמוד: 2802. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1986תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1985
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/1984תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1984. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות03/10/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 295. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1984
קבלת תכנית10/06/1984