תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים

בקשה ועדה מקומית 05.0102.0

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים
מספר: 05.0102.0
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים - 4 יח"ד חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחוני המעגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30063חלק42
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601505/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601624/10/2006