תוספת בניה+התקנת מערכת םוטו וולטאית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 165/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה+התקנת מערכת םוטו וולטאית
מספר: 165/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה+התקנת מערכת םוטו וולטאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17704חלק60
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017702/09/2012