תוספת בניה, פרגולה, בריכת שחיה וסככה לרכב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5592

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה, פרגולה, בריכת שחיה וסככה לרכב
מספר: תא/ 05/ 5592
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה, פרגולה, בריכת שחיה וסככה לרכב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק417
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200600619/01/2006