תוספת בניה

בקשה ועדה מקומית 18007/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה
מספר: 18007/ 6
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניהבמבנה לשימור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18007חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006