תוספת בניי מגורים חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 217/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניי מגורים חדש
מספר: 217/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנין מגןורים חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200811417/11/2009