תוספת בנייה בקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51896

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה בקומה א'
מספר: תא/ 04/ 51896
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה בקומה א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלון יגאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7110חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406412/08/2004