תוספת בנייה בקומת גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5195

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה בקומת גג
מספר: תא/ 04/ 5195
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה בקומת גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהשופטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6951חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200402630/03/2004