תוספת בנייה בקומת מרחץ,מרפסת לא מקורה ומעלית חיצונית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5790

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה בקומת מרחץ,מרפסת לא מקורה ומעלית חיצונית
מספר: תא/ 03/ 5790
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה בקומת מרחץ, מרפסת לא מקורה ומעלית חיצונית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפותבואות הארץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6637חלק402
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400722/01/2004