תוספת בנייה בק. קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51201

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה בק. קרקע
מספר: תא/ 04/ 51201
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה בק. קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושח"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6974חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405615/07/2004