תוספת בנייה וחדר שירות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5742

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה וחדר שירות
מספר: תא/ 03/ 5742
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה וחדר שירות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובובר שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6133חלק863
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200309225/12/2003