תוספת בנייה של קומה נוספת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 302/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנייה של קומה נוספת
מספר: 302/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה לקומה נוספת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13531חלק77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/09/2012