תוספת בנין מסחרי ומשרדים חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 045/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בנין מסחרי ומשרדים חדש
מספר: 045/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנין מסחרי ומשאדים חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק32