תוספת בקומה שלישית והקלה בגובה הבנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 154/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בקומה שלישית והקלה בגובה הבנין
מספר: 154/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בקומה שלישית והקלה בגובה המבנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18115חלק160
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703605/09/2007