תוספת גלריה+שרותים+משרדים,ש.חורג תיקוני רכב פחחות.

בקשה ועדה מקומית רצ/ ש/ 883/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: תוספת גלריה+שרותים+משרדים,ש.חורג תיקוני רכב פחחות.
מספר: רצ/ ש/ 883/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית שינויים תוספת גלריה+שירותים+משרדים+מטבח וגדרות וממדים.
2. בקשה לשימוש חורג כל סוגי תיקוני רכב, פחחות,צבע,חשמל,אחסנה,פירוק ומכירת חלפים ל- 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3943חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ01/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/05/2005