תוספת זכויות במגורים קיים - עין התכלת.

תוכנית נת/ 650/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות במגורים קיים - עין התכלת.
מספר: נת/ 650/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בבנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:

א. תוספת שטח עיקרי מ- 30% ל- 70% .
ב. תוספת שטחי שרות.
ג. תוספת קומות מ- 2 ק' למרתף +3 ק'.
ד. תוספת יח"ד מ- 1 ל- 2 יח"ד.
ה. שינוי לבינוי .
ו. שינוי קוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניההגפן

תיאור המיקום:
עין התכלת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8413חלק119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 2.שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 379/ 8עין התכלתשינוי
תוכניתנת/ 379/ 2תקנון לתוכנית בנין עיר מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2008
קבלת תכנית16/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801515/09/2008