תוספת זכויות במגרשים ברובע הסיטי

תוכנית 3/ 02/ 101/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות במגרשים ברובע הסיטי
מספר: 3/ 02/ 101/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בנייה ויח"ד לתאי שטח 115 ו- 118 , הגדרת זיקות הנאה והגדרת שטחים עבור מבני ציבור ברובע קרית מגורים הסיטי אשדוד.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים ג', ומגורים ומבנים למוסדות ציבור.

בתא שטח 115 יתווספו 185 יח"ד ל- 347 יח"ד מאושרות . וכן יתווספו שטחים עיקריים בסך 11,890 מ"ר ושטחי שירות בסך 19,410 מ"ר ,בנוסף יתווספו שטחים עיקריים 400 מ"ר +100 מ"ר שטחי שירות עבור גני ילדים ,ויוגדרו שטחים עבור מסחר הקשור לבריכת השחייה כמופיע בסעיף 5 להלן ושינויים בתכסית כמתחייב מהבינוי , מ- 8,250 מ"ר ל- 13,850 מ"ר .
בתא שטח 118 יתווספו 165 יח"ד ל- 275 יח"ד מאושרות ( מתוכן אושרו כבר בהליך של הקלה 39 יח"ד ) . תבוטל החזית המסחרית והעברת הזכויות של המסחר לתא שטח 115 ויתווספו 15,400 מ"ר שטחים עיקריים ו- 8,250 מ"ר שטחי שירות למגורים. ושינוי בתכסית כמתחייב מהבינוי , מ- 6,900 מ"ר ל- 10,954 מ"ר .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 166/550
קואורדינטה Y 633/100

2 מגרשים ברחוב העצמאות ברובע קריית המגורים באשדוד.
מספר ביתים:36,38,40,42,50,52,44,46,48,65,67,69,71,73,77,79,81,83

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2448חלק7-815-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2010
קבלת תכנית21/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101312/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100103/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה