תוספת זכויות בניה בחלקה 119 - שדה ורבורג

תוכנית שד/ 119/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה בחלקה 119 - שדה ורבורג
מספר: שד/ 119/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבנייה למטרות עיקריות באחת מ- 2 יחידות הדיור בחלקה 119 בגוש 9117 במושב שדה ורבורג.

עיקרי ההוראות:
תוספת 734 מ"ר שטח עיקרי, מתוכם 441 מ"ר מעל הכניסה הקובעת ו- 293 מ"ר מתחת לכניסה הקובעת ביחידת הדיור הצפונית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןשדה ורבורגדרך ההדרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9117חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4685. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1819. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2011
קבלת תכנית16/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132629/12/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101206/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה