תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים

תוכנית 6/ 03/ 120/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים
מספר: 6/ 03/ 120/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אחוזי הבנעיה ביחס למותר בקומות השטנות עפ''י התכנית בתוקף.
2. הגדלת תכסית הבניה בהתאמה בתחום קוי הבניין שבתכנית.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת סה''כ אחוזי הבניה ביחס למותר בתכנית בתוקף מ- % 59 ל- % 100 בכול הקומות.
2. תותר תוספת קומת מרתף בהיקף קומות המגורים הכוללת משרד בגודל 100 מ''ר לבעלי הבית וכניסה חיצובנית נוספת שלא דרך קומת מגורים.
3. כפיפות ליתר הוראות הבניה החלות עפ'י תכנית בתוקף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2832חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2012
קבלת תכנית28/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201201024/09/2012