תוספת זכויות בניה במעלה הארגמן 31, אבן יהודה.

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה במעלה הארגמן 31, אבן יהודה.
מספר: הצ/ 1/ 1/ 423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בנייה למטרות עיקריות ושירות בגוש 8015 חלקה 210

עיקרי ההוראות:
1. תוספת זכויות בניה לשטח עיקרי מ- 315.7 מ''ר (70%) ל- 405.96 מ''ר (90%).
2. תוספת זכויות בנייה לשטח שירות מ- 30 מ''ר (6.65%) ל- 50 מ''ר (11.09%).
3. שינוי קו בניין אחורי מ- 6 מ' ל- 5 מ'.
4. קביעת הוראות לבניין מגורים, בריכת שחיה ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודהמעלה הארגמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8015חלק210
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 1/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםשינוי
תוכניתהצ/ 1/ 1/ 200סככות חניה. אבן יהודהכפיפות
תוכניתהצ/ 122תכנון כוללשינוי
תוכניתהצ/ 195בעלות שלטון.שינוי
תוכניתהצ/ 122/ 6/ בבניה בקו 0 צדדישינוי
תוכניתהצ/ 122/ 6/ גקביעת הוראות להקמת בריכות שחייה פרטיות באזור מגורים א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/10/2012
הוגשו התנגדויות14/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6032. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2011
קבלת תכנית19/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101206/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה