תוספת זכויות בניה בשכונת רמת בית שמש א ' רח' נחל רביבים ונחל רמות .

תוכנית בש/ 836/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה בשכונת רמת בית שמש א ' רח' נחל רביבים ונחל רמות .
מספר: בש/ 836/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הרחבת דיור למבנים קיימים .
2. שינוי קווי בנין כמפורט בתשריט .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
ממגורים ג' למגורים ב' .
2. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן :
- קביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומה ממפלס 0.00 ומעלה , לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן , בהתאם לנספח בינוי .
- קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה , בהתאם לנספח הבינוי .
3. קביעת קווי בנין לבניה , כאמור .
4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 14850.0 מ"ר ( מתוכם 11090.0 מ"ר שטחים עיקריים ו- 3742.0 מ"ר שטחי שירות ).
5. הגדלת מספר קומות מ- 5 מעל כניסה הקובעת ל- 6 קומות מעל כניסה הקובעת .
6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה , כאמור .
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמשנחל רביבים, נחל רמות

תיאור המיקום:
שכונת רמת בית שמש א' .
קואורדינטה X 199/470
קואורדינטה Y 624/300
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34271חלק31, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ במ/ 836רמת בית שמש- קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/09/2012
לא הוגשו התנגדויות09/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5465. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2010
קבלת תכנית13/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה