תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בניה באזור
מגורים א' על ידי קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: אשקלון
רחוב אלימלך, טבועי פרייס מורוקו, טבועי סטרומי
גוש: 1655 חלקות: 25-39, 55, 63, 64 ח"ח 62

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 30שכונת שמשון גבעת ציון אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2007
קבלת תכנית15/08/1999