תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת בעלים ברובע ט''ז אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת בעלים ברובע ט''ז אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של מגרשים למגורים ברובע טז', ע"י תוספת סה"כ 118 יח"ד , זכויות בנייה וקביעת בינוי בהתאם.

עיקרי ההוראות:
2.2 עיקרי הוראות התכנית:
1. תא שטח 109,111 :
א. תוספת 2100 מ"ר עיקרי ו- 700 מ"ר שירות מעל הקרקע בכל מגרש.
ב. שינוי במניין הקומות: במקום מ+ע+16+ גג, ל-2 קומות מתחת למפלס כניסה קובעת 0.00 ו- 18 מעל לכניסה הקובעת+ ק טכנית . (אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה* )
ג. בניית בריכות שחייה בדירות הגן ובדירות הגג. (אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה* )
ד. הוספת 8 יח"ד בכל מגרש, 80 יח"ד במקום 72 יח"ד. ( אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה *)
ה . שינוי בקו בניין קדמי מ- 20 מ' ל- 18 מ' עבור מרפסות מקורות בלבד. (אושרו במסגרת בקשה היתר בהקלה*).

2. תאי שטח 116 , 112 :
א. תוספת 2852 מ"ר עיקרי ו- 930 מ"ר שירות מעל הקרקע בכל מגרש.
שינוי במניין הקומות מ- מ+ע+11+ גג ל- קומה אחת מתחת למפלס הכניסה הקובעת +14 קומות+ק.טכנית.
ג. הוספת 13 יח"ד לכל מגרש- 94 יח"ד במקום 81 יח"ד.(אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*).
ד. הוספת בריכות שחייה בדירות גן ודירות גג.

3. תא שטח 115 :
א. תוספת 2400 מ"ר עיקרי ו- 600 מ"ר שירות מעל הקרקע.
ב. תוספת בריכות שחיה בדירות גן ובדירות הגג.
ג. שינוי במניין הקומות מ+ע+16 +גג ל-2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת +19 קומות (אושר בהקלה*)+ק.טכנית.
ד. הוספת 12 יח"ד לכל מגרש - 84 יח"ד במקום 72 יח"ד . ( אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*).

3. תא שטח 113 :
א. תוספת 4224 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1510 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע.
ב. שינוי במניין הקומות מ- מ+ ע' + 16+גג ,ל- 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת +25 קומות + ק.טכנית.
ג. תוספת 26 יח"ד במגרש מ-72 יח"ד ל- 98 יח"ד .

5. תא שטח 114 :
א. תוספת 4300 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1500 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע.
ב. שינוי במניין הקומות: במקום -מ'+ע'+16+גג ל -קומה 1 מתחת לכניסה הקובעת +25 קומות+ ק.טכנית.
תוספת 26 יח"ד , במגרש מ- 72 ל- 98 יח"ד .
ג. הוספת בריכות שחייה בדירות גג ודירות גן .

6. תא שטח 110 :
א. תוספת 2060 מ"ר שטחים עיקריים ו- 700 מ"ר שטחי שירות מעל לכניסה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע טז'
שד' בני ברית פינת שד' יצחק רבין
קואורדינטה X - 631/150
קואורדינטה Y - 165/800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2815חלק9-16, 2928, 32, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 90/ ארובע טז' - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2113. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4283. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2006
קבלת תכנית13/07/2006