תוספת זכויות בניה ויח''ד לתא שטח מס' 101 ברובע מע''ר דרום

תוכנית 3/ 03/ 113/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה ויח''ד לתא שטח מס' 101 ברובע מע''ר דרום
מספר: 3/ 03/ 113/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שני מגדלי מגורים ע''י תוספת זכויות בניה, קומות, יח''ד וקביעת הנחיות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת 28,920 מ''ר זכויות בניה לשטח העיקרי לסה''כ 48,000 מ''ר שטחים עיקריים.
ב. הוספת 9,135 מ''ר זכויות בניה לשטחי השרות לסה''כ 18,400 מ''ר למטרות שרות.
ג. הוספת 77 יח''ד ל- 159 יח''ד המותרות לסה''כ 236 יח''ד בתא שטח.
ד. תוספת 18 קומות מגורים ל- 14 הקומות למגורים מעל מפלס הכניסה וקומת מגורים אחת מתחת למפלס הכניסה המאושרות בתכנית תקפה לסה''כ 33 קומות למגורים (לא כולל קומה טכנית חלקית).
ה. הוספת שימושים לרווחת הדיירים.
ו. הקמת בריכות שחייה בדירות גג וגן.
ז. הגדלת צפיפות ל- 29,84 יח''ד לדונמם.
ח. קביעת בינוי חדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק35
2072חלק100
3174חלק101
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2011
קבלת תכנית27/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011