תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין במגרש 18, לבון

תוכנית ג/ 16551

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין במגרש 18, לבון
מספר: ג/ 16551
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 58650. עמוד: 337. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 891. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2006
קבלת תכנית18/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800326/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים83827/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700611/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה