תוספת זכויות בניה לבית 273 אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות בניה לבית 273 אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה, שינוי בקוי בניין ותוספת שתי יחידות אירוח לכל יח''ד.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה מ- % 75 בתכנית המאושרת ל- % 106 מוצע.
ב. שינוי קוי בניין אחורי מ- 3 ל- 0.
ג. תוספת שתי יחידות אירוח לכל יח''ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק13866, 82, 128, 137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2010
קבלת תכנית05/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012