תוספת זכויות בניה למגרש המיועד לתעשיה ומלאכה

תוכנית 23/ 03/ 102/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה למגרש המיועד לתעשיה ומלאכה
מספר: 23/ 03/ 102/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תעשיה ע"י קביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק1086
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/2002תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1356. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים17/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4035. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001
קבלת תכנית26/05/1999