תוספת זכויות בניה - רח' אבני החושן מס' 88/2 , 82/1, 74/1 , מודיעין

תוכנית מד/ 3/ 14/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה - רח' אבני החושן מס' 88/2 , 82/1, 74/1 , מודיעין
מספר: מד/ 3/ 14/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת 3 דירות גן על ידי הכללת מבואת כניסה חיצונית ומחסן בתחום יחידות הדיור.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה 14.5 מ"ר לשטח עיקרי (מתוחם 10 מ"ר הומרו משטחי שרות) עבור הכללת מבואה חיצונית בתחום יחידות הדיור.
ב. תוספת זכויות בניה 7.5 מ"ר לשטח עיקרי (שהומרו משטח שרות) עבור הכללת מחסן בתחום יחידות הדיור.
ג. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותאבני החושן

תיאור המיקום:
יחידות דיור בבניה רוויה במגרשים מס' 254/5 , 254/4 , בשכונת אבני חן (אתר קייזר) במודיעין. יחידות הדיור גובלות ברח' אבני החושן ממערב וביח' דיור צמודות קרקע (קוטג'ים) ממזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5868חלק25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ במ/ 3מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2012
לא הוגשו התנגדויות09/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6025. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2012
קבלת תכנית11/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה