תוספת זכויות בניה, מגרש 153

תוכנית שד/ 1003/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה, מגרש 153
מספר: שד/ 1003/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה ושינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:

א. קביעת הוראות וזכויות בנייה:
א.1 תוספת אחוזי בניה
א.1.1 שטח עיקרי תוספת של 120 מ"ר
א.1.2 שטח שרות תוספת של 21 מ"ר
א.1.3 תכסית קרקע של 35%.

א.2 הנחיות בינוי.
א.3 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ב. שינוי קו בניין דרומי נקודתי מחמישה מטר ל"אפס".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןניריתגלבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7640חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2008
קבלת תכנית26/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900416/03/2009