תוספת זכויות בניה- רח' תרשיש פינת יהלום, מודיעין

תוכנית מד/ 3/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה- רח' תרשיש פינת יהלום, מודיעין
מספר: מד/ 3/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת יחידות דיור קיימות ע"י סגירת מרפסת עורפית.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה בשטח עקרי, כ- 13.5 מ"ר ליחידת דיור, עבור סגירת מרפסת עורפית (סה"כ 135.5 מ"ר עבור 10 יחידות דיור).
ב. הוראות לעיצוב אדירכלי עבור תוספת הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותיהלום, תרשיש

תיאור המיקום:
מגרש 259 בתכנית מד/ במ/ 3, 10 יחידות דיור בקומפלקס של בניין פינתי בבניה רוויה הכולל 18 יח"ד. הקומפלקס גובל ברחובות מקומיים ומעבר ציבורי בלב אזור מגורים בבניה רוויה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5871חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ במ/ 3מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/10/2012
לא הוגשו התנגדויות03/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6025. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/01/2011
קבלת תכנית03/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100507/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה