תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש.

תוכנית בש/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש.
מספר: בש/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול היעוד הספציפי למבנה ציבור כרשום בתשריט המצורף לתכנית מס' תרש"צ 1/ 32/ 5 לרבות השינויים לה שאושרו מזמן לזמן.
ב. קביעת זכויות בניה, קווי בנין, מספר קומות, שימושים מותרים וכן הוראות בניה למגרשים למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמש

תיאור המיקום:
גבעה ותיקה,

שטח בין קואורדינטות רוחב 119/400 - 128/000
לבין קואורדינטות אורך 149/800 - 148/000
השטח התחום ברחובות שד' בן גוריון, הגפן, מורדי הגטאות, שד' יצחק רבין, הגלעד, מצדה, יגאל אלון, מסילת הברזל, המכתש
וביאליק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5201כל הגוש
5202כל הגוש
5203כל הגוש
5204כל הגוש
5205כל הגוש
5206כל הגוש
5207כל הגוש
5208כל הגוש
5209כל הגוש
5210כל הגוש
5211כל הגוש
5212כל הגוש
5213כל הגוש
5214כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1505. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3404. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2002
קבלת תכנית12/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200200110/01/2002