תוספת זכויות לצימרים באזור מגורים א', קיבוץ אל-רום

תוכנית גנ/ 17299

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות לצימרים באזור מגורים א', קיבוץ אל-רום
מספר: גנ/ 17299
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות הבניה ביעוד מגורים א' עבור יחידות אירוח שאושרו בתוכנית ג/ 13314..

עיקרי ההוראות:
שינוי בהוראות לצימרים במגרשים 45-88
הקמתן של יחידות אירוח בנפרד מהמבנה העיקרי במגרשים 45-88, הוספת התכלית יחידות אירוח במגרשים 1-44 ע"ח השטחים העיקריים למגורים
פירוט הוראות כלליות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאל-רום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1857. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2289. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/01/2008
קבלת תכנית21/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901403/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100428/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800309/04/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה