תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת
מספר: 2/ 03/ 229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי בניה מרביים במגרש 61 לכ- 3500 מ"ר מתוכם כ- 2400 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת קווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
משעול השומרים 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
רח' נבטים 28,30,32,34,36,38,40,42
ורח' חשמונאים 19,21
שחמון רובע 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40093חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 136רובע 7כפיפות
תוכנית2/ 03/ 207ביטול סעיף בתקנון בנוגע להיתרי איכלוסכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 845. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2457. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
קבלת תכנית14/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה