תוספת חניה+תוספת חדר מדרגות+תוספת מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 220/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת חניה+תוספת חדר מדרגות+תוספת מגורים
מספר: 220/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת חניה +תוספת חדר מדרגות+תוספת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1184חלק28
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012108/11/2011