תוספת יח" דיור

בקשה ועדה מקומית 43/ 17695

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת יח" דיור
מספר: 43/ 17695
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יחידת דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17695חלק43