תוספת יח"ד בקומת קרקע.

תוכנית רח/ 550/ ב/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח"ד בקומת קרקע.
מספר: רח/ 550/ ב/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת יחידת דיור אחת במפלס קומת הקרקע (בשטח סגור ע"י קירות בבעלות פרטית) כך שיהיו 26 יחידות דיור במקום 25 יחידות הקיימות בבניין.
2. תוספת שטח עיקרי ושרות לטובת הדירה החדשה.
3. קביעת הוראות בניה ותנאים להיתר.
4. שינוי יעוד משטח למגורים ג לשטח לדרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק125, 444
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 302. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/03/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 622. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2005
קבלת תכנית25/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601326/03/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500705/04/2005