תוספת יח"ד בת קומה אחת למבנה ב 3 קומות , רח' כספי .

תוכנית 3250/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח"ד בת קומה אחת למבנה ב 3 קומות , רח' כספי .
מספר: 3250/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הוספת יחידת דיור בת קומה למבנה בן 3 קומות מאושרות .
- תיקון זכות הדרך שבין חלקות 21 (4 ארעית ) לבין 22 (2 ארעית ).
- איחוד וחלוקה מחדש.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
- מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ג' 1 ולאיזור מגורים א' בחלקה 21 (4) ארעית.
- ביטול דרך בתחום חלקה 22 (2 ארעית ) ושינויים בשטחי החלקות .
2. א. הוספת יחידת דיור בת קומה ומבנה גג לתכנית מאושרת .
ב. שינוי גובה הבנין בחלקה 21( 4 ארעית ) מ- 785.13 ל- 788.90 .
ג. הנחיות בינוי לתוספת הבניה בחלקה 21 (4 ארעית).
3. הגדלת שטחי הבניה בחלקה 21 (4 ארעית ) וקביעתם ל: 1416.73 מ"ר מתוכם: עיקרי 801.44 מ"ר.
שירות 615.29 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםכספי מרדכי

תיאור המיקום:
צפון ירושלים,
קואורדינטה X 629/330
קואורדינטה Y 221/620,
גוש 30112 חלקות ארעיות 2-4
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30112חלק21-22, 53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2157. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות22/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4398. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2008
קבלת תכנית31/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה