תוספת יח"ד כך שעל כל חלקה יהיה ניתן לבנות 4 יח"ד במקום 2, תוספת 6% בנית.

תוכנית רח/ מק/ 700/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח"ד כך שעל כל חלקה יהיה ניתן לבנות 4 יח"ד במקום 2, תוספת 6% בנית.
מספר: רח/ מק/ 700/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת יח"ד כך שעל כל חלקה ניתן יהיה לבנות 4 יח"ד במקום 2(בחלקה 127: 3 יח"ד בלבד).
2. תוספת 6% בניה כך שניתן יהיה לבנות 56% במקום 50% .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהמעפיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3648חלק124-127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2005תאריך פרסום: 19/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5440. עמוד: 4256. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2004תאריך פרסום: 16/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5305. עמוד: 3139. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200408227/06/2004