תוספת יח"ד לבן ממשיך במגרש למגורים,תספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.

תוכנית בר/ 13/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת יח"ד לבן ממשיך במגרש למגורים,תספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מספר: בר/ 13/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת יחידת דיור לבן ממשיך במגרש למגורים.
ב. תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4719חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2004
קבלת תכנית30/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401306/07/2004