תוספת יח"ד לבנין ע"י שינוי משרד בקומת קרקע לדירת מגורים.

תוכנית רח/ 2010/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת יח"ד לבנין ע"י שינוי משרד בקומת קרקע לדירת מגורים.
מספר: רח/ 2010/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יח"ד לבניין ע"י שינוי משרד בקומת קרקע לדירת מגורים בשטח של 84.67 מ"ר כך שבבניין יהיו סה"כ 14 יח"ד במקום 13 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהבנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק316
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2010קביעת אזורי בניה,מגורים א,ב.אזור מרכזי-מסחר.קביעת זכות דרך. + תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 2407. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1995. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1194. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2004
קבלת תכנית18/05/2004